Monday, May 17, 2010

những cánh rừng đi đâu


Những cánh rừng đi đâu

Khi mặt trời nhợt nhạt đỉnh dốc
Đỉnh dốc mòn, mỏi cơn gió chiều hôm

Những cánh rừng đi đâu
Khi một ngày trốn vào góc núi
Góc núi thở, dài nhịp xưa

Những cánh rừng đi đâu
Khi bánh xe đeo đuổi con đường
Con đường đổ, thẳng vào tim

Những cánh rừng đi đâu
Khi đôi điều vẫn hoài cũ kĩ
Cũ kĩ như người, cũ kĩ như ta..

Ngày 23 tháng 8 năm 2009
Hạ Nguyên

No comments:

Post a Comment