Monday, May 17, 2010

tháng tư xù xì và bé dại

tháng tư xù xì và bé dại

hoa giấy nghiêng nghiêng mái

cổng lọat xọat chân ai


tháng tư về những ban trưa

tóc xanh một thoáng bay vừa

mơ xưa ngọt lịm

thuyền giấy trên tay

trôi loay hoay


tháng tư sông ướp hương nồng

con nắng linh tinh một ô cửa sổ

kí ức ngọt nhạt

kí ức say say


ấu thơ người đã cho vay

ngô ngây trôi qua vùng trời

tháng tư khóc những gì còn lại

tháng tư thèm được bé dại

biết bao.đầu tháng 4/08
Hạ Nguyên

No comments:

Post a Comment