Tuesday, July 20, 2010

21.7.2010

Đừng nói dối em nhé. Dù là chuyện gì đi chăng nữa, cũng đừng giấu em.
Bạn bè là để ở bên nhau cả đời mà. Thương bạn bè của em lắm, không vất vả chuyện này thì chuyện khác. Nói ra để tin nhau, để che chở lẫn nhau mà. Ngay cả khi chuyện không chấp nhận được, ít ra mình cũng không giả với nhau bao giờ.
Điều cần nhất chỉ là thật thà với nhau thôi..

No comments:

Post a Comment