Sunday, November 21, 2010

21/11

anh kk: anh cũng ko biết khuyên em thế nào hết
anh kk: vì cái này ... ko khuyên được
anh kk: có những hố sâu mà khi đâm đầu vào, dù là trong vô thức
anh kk: mình chứ ko phải ai khác, là người phải mò mẫm bò cho ra cái hố đó

No comments:

Post a Comment