Monday, December 6, 2010

06.12.2010

Cho ngày,

*Rất nhớ bố mẹ. Lẩm nhẩm câu nói cũ về lòng bàn tay, mà sao.. vẫn thèm lắm được nhìn thấy, được ôm lấy bố mẹ. Mong bố mẹ của con ở nhà mạnh khỏe, yên an. Con nhớ ngôi nhà có cánh cổng màu xanh lá của mình, nhớ lắm.

*Hôm qua kiếm được bản dịch thơ Rainer Maria Rilke của Cliff Crego, dễ hiểu hơn cuốn sách mượn ở thư viện yliopisto. Thơ RMR cứ như viết cho góc nhỏ của mình vậy. Cái góc không ai đi vào và làm ồn được cả. Khi mà vật đổi sao dời, mình nghĩ, chỉ cần cái góc đó vẫn an nhiên tĩnh lặng thì không có gì phải sợ cả. Giống như tự do ở tâm hồn mỗi người. Mình sống thoải mái hay không là ở phần tự do ấy thôi.

*Nói chuyện với Gu lúc chiều, cũng buồn buồn tại không giúp gì được cho bạn. Mình đoán là ở trong hoàn cảnh như vậy thì khó chịu và bức bối thế nào đó, tại vì bản thân không hiểu sao lại vậy. Không đủ trải nghiệm để nói được điều gì có ý nghĩa với bạn cả, cứ thấy vô duyên sao đó. Cuối cùng cũng chỉ nói được với bạn một điều cũ thiệt cũ là cứ giữ niềm tin. Tại tụi mình còn nhỏ, tại còn nhiều điều để hi vọng, kiểu vậy.

*(..)

No comments:

Post a Comment