Tuesday, April 12, 2011

nỗi buồn về trên khung cửa sớm nay..

Nỗi buồn về trên khung cửa sớm nay. Hàng cây dường không xáo động. Se sẻ vẫn yên giấc. Bầu trời ban mai đang tròn trĩnh khoảng hồng.

Nỗi buồn đứng lặng yên, chỉ nhìn em. Nỗi buồn có bóng dáng của muôn vẻ trần gian hòa vào nhau.

Em muốn nghĩ ra điều gì đó, để cất tiếng nói, rồi tiếp tục nghĩ, cho câu nói tiếp sau. Mà sao không được.

Cái nhìn của nỗi buồn như nước,

nó làm em hóa câm.

1 comment: