Thursday, May 26, 2011

rơi lệ ru người

Rơi Lệ Ru Người (Thí Dụ) - Trịnh Công Sơn, Nguyên Thảo

"Nếu thật bây giờ tôi phải đi,
Ôi bao nhiêu điều chưa nói
cùng với bình minh hay đêm khuya và từng trưa nắng
bao nhiêu sen xanh sen hồng
với dòng sông
hay anh em
và những phố phường..
Chắc lòng rất khó bình an".

No comments:

Post a Comment